Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů pro uchazeče o práci

1. Ochrana osobních údajů na první pohled

Všeobecná upozornění

Následující upozornění nabízí jednoduchý přehled o tom, co se děje s Vašimi osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechna data, kterými Vás lze osobně identifikovat. Podrobné informace k tématu ochrana osobních údajů se dozvíte pod tímto textem v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

Sběr osobních údajů na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za sběr dat na této webové stránce?

Zpracování údajů na této stránce se provádí pomocí provozovatele webových stránek. Jeho kontaktní údaje najdete v Impresu těchto webových stránek.

Jak sbíráme Vaše údaje?

Vaše údaje jsou zaprvé ukládány tím, že nám je sdělíte. Může se např. jednat o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou automaticky sbírány při návštěvě webových stránek pomocí IT-systémů. To jsou především technická data (např. Internetbrowser, operační systém nebo čas otevření stránky). Sběr dat probíhá automaticky, jakmile se zobrazí naše webové stránky.

K čemu používáme Vaše údaje?

Část těchto údajů se shromažďuje, aby se zajistilo bezchybné poskytování webových stránek. Ostatní údaje lze použít k analýze chování uživatelů. 

Jaká práva máte ohledně Vašich údajů?

Kdykoli máte právo získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu Vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a s dalšími dotazy týkajících se ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v Impresu. Kromě toho máte právo na odvolání u příslušného dozorčího orgánu.

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, může být vaše chování při surfování statisticky vyhodnocováno. K tomu dochází především u souborů cookies a tzv. analytických programů. Analýza chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze vysledovat zpět k Vám. Tuto analýzu můžete napadnout nebo ji zabránit tím, že nepoužíváte určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.
K této analýze můžete vznést námitky. Budeme vás informovat o možnostech námitky v tomto prohlašení ochrany osobních údajů.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou informace, které vás osobně identifikují. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, které informace shromažďujeme a pro jaký účel je používáme. Vysvětlují také, jak a za jakým účelem se to děje.
Upozorňujeme, že přenos dat přes internet (například při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní chyby. Úplná ochrana dat z přístupu třetích stran není možná.

Odkaz na zodpovědný subjekt

Subjekt pro zodpovědné zpracování dat na těchto webových stránkách je:

Ernst Gleißner GmbH & Co. KG
Einsteinstraße 2
95643 Tirschenreuth

Telefon: +49 9631 604-0
  E-mail

Zodpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů (například jména, e-mailové adresy atd.).

Zrušení souhlasu se zpracováním dat

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. Současný souhlas můžete kdykoli zrušit. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonné oprávnění zpracování údajů provedená do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Právo podat opravný prostředek příslušnému dozorčímu orgánu

V případě porušení zákona o ochraně údajů má dotyčná osoba právo podat odvolání u příslušného dozorčího orgánu. Příslušným orgánem dozoru pro záležitosti ochrany údajů je státní úředník pro ochranu údajů spolkového státu, v němž je naše společnost založena. Seznam úředníků ochrany údajů a jejich kontaktních údajů naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost dat

Data, která zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, lze nechat vyhotovit pro sebe či pro třetí stranu ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jiné odpovědné osobě, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

Tato stránka používá SSL nebo šifrování TLS z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které zasíláte nám jako provozovateli webu. Šifrované připojení rozpoznáte změnou řádku adresy prohlížeče z "http://" na "https://" a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Když je SSL nebo TLS šifrování aktivní, nemohou být údaje, které nám sprostředkujete, čteny třetí osobou.

Informace, blokování, odstranění

V rámci platných zákonných stanov máte kdykoliv právo na bezplatné informace o uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a v případě potřeby  opravit, blokovat nebo vymazat tyto údaje. S dalšími dotazy se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v Impresu.

3. Zplnomocněnec ochrany osobních údajů

Zákonem předepsaný zplnomocněnec ochrany osobních údajů

Pro náš podnik byl jmenován zplnomocněnec ochrany osobních údajů:

ecoprotec GmbH
Pamplonastr. 19
33106 Paderborn

Telefon: +49 5251 877888-355
 E-Mail

4. Sběr dat na našich webových stránkách

Cookies

Internetové stránky částečně využívají tzv. Cookies. Soubory cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené ve Vašem prohlížeči. Většina souborů cookies, které používáme, jsou tzv. "Session cookies". Po skončení návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní soubory cookies zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookies umožňují rozpoznat Váš prohlížeč při příští návštěvě.

Můžete nastavit prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookies a souborů cookies pouze v jednotlivých případech, přijetí souborů cookies pro určité případy nebo obecně vyloučení a aktivaci automatického mazání souborů cookies při zavírání prohlížeče. Zakázání souborů cookies může omezit funkčnost tohoto webu.

Cookies, které jsou požadovány k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytování některých funkcí, které chcete použít (např. funkce nákupního vozíku), jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání souborů cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou uloženy další soubory cookies (například soubory cookies pro analýzu chování surfování), bude se s nimi zacházet samostatně.

Nastavení souborů cookie

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru (server-log-soubory), které váš prohlížeč automaticky předává nám. Jedná se o:

• Typ prohlížeče a verze prohlížeče
• použitý operační systém
• URL odkazujícího uživatele
• Název hostitele přístupového počítače
• Čas požadavku serveru
• IP adresa

Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat nebude provedeno.
Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO, který umožňuje zpracování dat pro plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře, budou Vaše informace z poptávkového formuláře včetně zadání uchovávány pro zpracování žádosti a pro případ navazujících otázek na nás. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře tedy vychází výlučně z vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonnost operací zpracování dat prováděných až do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Údaje, které zadáte, zůstanou u nás, dokud nás nevyzvete k odstranění, Váš souhlas k uchování neodvoláte nebo dokud nezanikne účel k uložení dat (např. po dokončení zpracování požadavku). Závazné zákonné předpisy - zejména retenční doby - zůstávají nedotčeny.

Registrace na těchto stránkách

Můžete se zaregistrovat na našich webových stránkách a využít další funkce na webu. Používáme pouze údaje zadané za účelem použití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné informace požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. V opačném případě odmítáme registraci.

Při důležitých změnách, jako je rozsah nabídky nebo technické změny, používáme e-mailovou adresu uvedenou při registraci, abychom Vás tímto způsobem informovali.

Zpracování údajů zadaných při registraci probíhá na základě Vašeho souhlasu (§ 6 odst. 1 písm. DSGVO). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonnost již dokončeného zpracování údajů zůstává odvoláním neovlivněna.

Údaje shromážděné při registraci budou u nás uloženy, pokud jste zaregistrováni na našich webových stránkách a následně budou smazány. Právní doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

5. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tento web používá funkce služby Google Analytics pro webovou analýzu. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics používá tzv. "Cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem počítači a které umožňují analýzu používání webu. Informace generované cookies o Vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam.

Cookies Google Analytics jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby optimalizoval jak svoji webovou stránku, tak i její reklamu.

Prohlížečový plugin

Ukládání souborů cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; Upozorňujeme však, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu co nejvíce. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromáždila data vygenerovaná souborem cookie a související data s Vaším používáním webových stránek (včetně Vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google tak, že si stáhnete  plug-in dostupného pod následujícím odkazem a nainstalujte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs.

Nesouhlas se sběrem dat

Sběru dat můžete pomocí služby Google Analytics zabránit klepnutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování údajů o budoucích návštěvách tohoto webu: vypněte službu Google Analytics.

Další informace o tom, jak zpracovávat uživatelská data v Google Analytics, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování objednávek

Se službou Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování smluvních dat a při používání služby Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

Demografické údaje v Google Analytics

Tento web používá demografickou funkci služby Google Analytics. Výsledkem toho mohou být zprávy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tato data pocházejí z inzerce založené na zájmech od společnosti Google a údajů třetích stran o návštěvnících. Tato data nemohou být přiřazena konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování údajů pomocí služby Google Analytics, jak je uvedeno v části "Nesouhlas se sběrem dat".

6. Newsletter

Newsletter údaje

Chcete-li dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme Vaši e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste majitelem e-mailové adresy a souhlasíte s příjmem newsletteru. Další údaje nejsou shromažďovány nebo pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výlučně k doručení požadovaných informací a nepřevádíme je třetím osobám.

Zpracování údajů vložených do registračního formuláře newsletteru probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (§ 6 odst. 1 písm. DSGVO). Souhlas s uchováváním dat, e-mailové adresy a jejich použití pro zasílání zpráv může být kdykoli odvolán, například na „odhlásit“ link v newsletteru. Zákonnost již dokončených operací zpracování dat zůstává odvoláním neovlivněna.

Údaje uložené u nás za účelem získání zpravodaje budou u nás uloženy až do zrušení a budou vymazány po zrušení bulletinu. Údaje, které byly u nás uloženy pro jiné účely (například e-mailové adresy pro oblast členství), zůstávají nedotčeny.

Newsletter2Go

Tato webová stránka používá Newsletter2Go pro zasílání informačních bulletinů. Poskytovatelem je Newsletter2Go GmbH, Nürnberger Straße 8, 10787 Berlin, Německo.

Newsletter2Go je služba, pomocí které může být mimo jiné organizováno a analyzováno zasílání informačních bulletinů. Údaje, které jste zadali pro účely předplatného newsletteru, jsou uloženy na serverech Newsletter2Go v Německu.

Pokud nechcete analyzovat Newsletter2Go, musíte se odhlásit z příjmu newsletteru. Za tímto účelem poskytujeme odkaz v každé zprávě o zpravodaji. Kromě toho můžete newsletter odhlásit přímo na webových stránkách.

Analýza dat pomocí Newsletter2Go

Pomocí Newsletter2Go jsme schopni analyzovat naše informační bulletiny. Takže můžeme např. zjistěte, zda byla zpráva o zprávách zpřístupněna a na které odkazy byl kliknuto. Tímto způsobem můžeme mimo jiné určit, které odkazy byly často kliknuty.

Dále můžeme zjistit, zda byly po otevření / kliknutí (míra konverze) provedeny určité předdefinované akce. Můžeme například zjistit, zda jste provedli nákup po kliknutí na informační bulletin.
Podrobné informace o funkcích Newsletter2Go v následujícím odkazu: https://www.newsletter2go.de/features/newsletter-software/.

Právní základ

Zpracování dat je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost již dokončených operací zpracování dat zůstává odvoláním neovlivněna.

Doba uložení

Údaje o Vás, které jsou u nás uloženy za účelem odkazu na Newsletter, jsou námi shromažďovány do Vašeho odvolání a vyřazení z Newsletteru a odstraněny po zrušení odběru novinek, a to jak z našich serverů, tak ze serverů Newsletter2Go. Údaje, které byly u nás uloženy pro jiné účely (například e-mailové adresy pro oblast členů), zůstávají nedotčeny.

Podrobnosti najdete v rámci zásad ochrany osobních údajů Newsletter2Go: https://www.newsletter2go.de/features/datenschutz-2/.

Uzavření smlouvy o zpracování objednávek

Podepsali jsme smlouvu s Newsletter2Go, v němž se věnujeme Newsletter2Go, abychom ochránili data našich zákazníků a neposílali je na třetí strany. Tato dohoda může být viděna na následující adrese: https://www.newsletter2go.de/docs/datenschutz/ADV_Muster_Newsletter2Go_GmbH_latest_Form.pdf?x48278.

7. Pluginy a nástroje

YouTube

Na našich webových stránkách se používají pluginy ze stránky YouTube na Googlu. Provozovatel webu je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Když navštívíte některý z našich webů s podporou plug-inů YouTube, budete připojeni k serverům YouTube. Přitom je sděleno serveru YouTube, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni do účtu YouTube, služba YouTube vám umožní přiřadit chování prohlížení přímo k osobnímu profilu. Tím se můžete vyhnout odhlášením z účtu YouTube.

Použití YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich on-line nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o tom, jak zpracovávat data uživatelů, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy.

Mapy Google

Tato webová stránka používá mapovací službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit adresu IP. Tyto informace jsou obvykle předávány a uloženy na serveru Google ve Spojených státech. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na tento přenos dat.

Použití Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné vyhledání míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o zacházení s údaji o uživateli naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

8. Informace o ochraně osobních dat partnera kupní smlouvy

Tyto informace o ochraně údajů pro smluvní partnery Vás informují o zpracování Vašich osobních údajů u společnosti Ernst Gleißner GmbH & Co. KG.

K V ašim osobním údajům patří dle článku 4 písm. 1 DS-GVO všechny informace, které se vztahují k Vaší osobě nebo se jí týkají, zejména prostřednictvím přiřazení k identifikátoru, jako je jméno nebo číslo zákazníka, s kterým může být Vaše osoba identifikována.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytujeme smluvním stranám ("oznámení") a vysvětlujeme jako odpovědný subjekt procesy zpracování dat vztahujících se k našim zákazníkům a zájemcům.

Rozsah:

Toto oznámení platí, pokud jste (potenciálním) zákazníkem firmy Ernst Gleißner GmbH & Co. KG.

Kategorie osobních údajů a zdrojů dat:

Společnost Ernst Gleißner GmbH & Co. KG zpracovává od Vás tyto osobní údaje: Jméno, adresa, kontaktní údaje, nabízené služby nebo produkty, informace o smlouvách, komunikační obsah (například e-maily nebo obchodní dopisy), platební informace, fakturační údaje a historie obchodních vztahů

Účel zpracování dat, právní základ a důsledky:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění smluvního vztahu s obchodním partnerem (včetně plnění smluvních povinností, zpracování faktur, komunikace a dodržování předpisů) pro marketingové a CRM aktivity a pro předcházení podvodům.

Společnost Ernst Gleißner GmbH & Co. KG se spoléhá na následující právní zásady týkající se zpracování dat:

  • plnění smluvního vztahu s obchodním partnerem (čl. 6 písm.b DS-GVO);

  • Legitimní zájem Ernst Gleißner GmbH & Co. KG nebo třetích stran (např. státní orgány nebo soudy) (článek 6 písm. f DS-GVO). Zejména oprávněným zájmem může být celopodniková výměna informací, marketingové a CRM činnosti, prevence podvodů, zneužívání informačních technologií, praní špinavých peněz, provozování systému informátorů, fyzická bezpečnost, IT a síťová bezpečnost, interní vyšetřování nebo případné fúze a akvizice

  • souhlas (čl. 6 písm. a GDPR);

  • plnění právních závazků (čl. 6 písm. c DS-GVO);

Poskytování osobních údajů je nezbytné pro uzavření a / nebo provedení kupní smlouvy a dobrovolné. Pokud však tato data neposkytnete, může to zpomalit nebo dokonce znemožnit administrativní procesy.

Kategorie příjemců:

Společnost Ernst Gleißner GmbH & Co. KG může zapojit poskytovatele služeb, kteří jednají jako zpracovatelé, pro IT a jinou administrativní podporu, například: Poskytovatelé IT služeb, banky, dodavatelé, agentury, daňoví poradci, nezávislí pracovníci, subdodavatelé, další poskytovatelé služeb. Tito poskytovatelé služeb mohou mít přístup k Vašim osobním informacím, které jsou nezbytné k poskytování takových služeb. (Zpracování dat je legalizováno smlouvami pro zpracování dat objednávek.)

Jakýkoli přístup k Vašim osobním informacím je omezen na ty, kteří potřebují informace k dokončení svých aktivit. Společnost Ernst Gleißner GmbH & Co. KG může zveřejnit Vaše osobní údaje v případě potřeby nebo požadované vládními orgány, soudy, externími orgány nebo podobnými třetími stranami.

Doba uchování:

Osobní údaje budou uchovávány tak dlouho, jak to potřebuje společnost Ernst Gleißner GmbH & Co. KG a náš poskytovatel služeb, dokud nebudou splněny naše závazky. Data budou uložena tak dlouho, jak je to nezbytné pro daný účel podle platných zákonů o ochraně dat.

Poté, co Ernst Gleissner GmbH & Co. KG již nepotřebuje data k plnění smluvní nebo zákonné povinnosti, budou odstraněny z našich systémů a záznamů a / nebo jsou přijata opatření k zajištění toho, aby Vaše osobní údaje byly řádně anonymizovány tak, že již nejsou identifikovatelné, vyjma situací, kdy musíme uchovávat Vaše osobní údaje, abychom vyhověli právním nebo regulačním povinnostem, kterým společnost Ernst Gleißner GmbH & Co. KG podléhá. Například, zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které vyplývají z Daňového zákona, zákona o DPH a Obchodního zákoníku a jsou obvykle mezi 6 a 10 lety, nebo k zajištění důkazů v rámci promlčecí lhůty, která je obvykle 3 roky, ale může trvat až 30 let.

Vaše práva:

Pokud jste dal souhlas s některými zpracovatelskými činnostmi, můžete je kdykoli zrušit s budV souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů máte právo: a) kontrolovat své osobní údaje; b) přizpůsobit opravu Vašich osobních údajů; c) požádat o vymazání vašich osobních údajů; d) vyžadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů; e) požádat o převod Vašich osobních údajů; f) zabránit zpracování vašich osobních údajů. Upozorňujeme, že výše uvedená práva mohou být omezena vnitrostátními právními předpisy.

a) Právo na informace: Máte právo obdržet od nás potvrzení o tom, zda zpracováváme vaše osobní údaje a získáváme přístup k těmto údajům. Informace o přístupu zahrnují mimo jiné účel zpracování, kategorie osobních údajů, dotčené osoby a příjemce nebo kategorie příjemců. To však není absolutní právo a zájmy jiných mohou omezit vaše právo na přístup. Máte právo obdržet kopii zpracovávaných osobních údajů. Pro další požadované kopie máme právo účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.
b) Právo na opravu: Máte právo požadovat od nás zprávu o nesprávných osobních datech, které se Vás týkají. V závislosti na účelu zpracování máte právo doplnit neúplné osobní údaje prostřednictvím dodatečného prohlášení.

c) Právo na vymazání (právo na zapomenutí):): Za určitých okolností máte právo na zrušení osobních údajů, které se vás týkají.

d) Právo na omezené zpracování: Za určitých okolností máte právo zakázat zpracování Vašich osobních údajů. Za těchto okolností budou odpovídající údaje označeny a zpracovány pouze pro určitý účel.

e) Právo na přenos dat: Za určitých okolností máte právo získat u nás uvedené osobní údaje, ve strukturovaném, často používaném a strojově čitelném formátu a jste oprávněni je bez omezení poskytnout jiné společnosti .

Chcete-li uplatnit Vaše práva, kontaktujte nás, jak je uvedeno v části „Otázky“. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorčího orgánu.

Právo na námitku podle článku 21 Obecného nařízení o ochraně údajů

Dotyčný subjekt má kdykoli právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají podle čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f, z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace. Jelikož společnost Ernst Gleissner GmbH & Co. KG zpracovává a používá Vaše osobní údaje především pro účely smluvního vztahu s Vámi, má společnost Ernst Gleissner GmbH & Co. KG v zásadě oprávněný zájem na zpracování Vašich údajů, což však zruší Vaše žádost o omezení. Pro uplatnění tohoto práva nás kontaktujte, jak je uvedeno v části „Otázky“.

Otázky:

Máte-li jakékoli dotazy týkající se sdělení nebo Vašich práv, kontaktujte nás poštou
Ernst Gleißner GmbH & Co. KG
Einsteinstraße 2
z. Vedení
95643 Tirschenreuth
 E-Mail

Kontaktní osobu společnosti Ernst Gleißner GmbH & Co. KG můžete kontaktovat na následujících kontaktních místech:
ecoprotec GmbH
Pamplonastr. 19
33106 Paderborn
 E-Mail


Stav: 11/2020